Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy

 

 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy leży na pograniczu trzech byłych województw: krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnowskiego, zajmując 25 784 ha. Utworzony został rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 kwietnia 1993 r. oraz Wojewody Rzeszowskiego z dnia 16 marca 1993 r. i rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego z dnia 23 lipca 1993 r. Zarząd nad całością tego obszaru od czerwca 1995 r. sprawuje decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, który swoim nadzorem obejmuje również pozostałe 4 parki krajobrazowe na terenie województwa krośnieńskiego.
Strefę ochronną parku stanowi Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Park ma charakter rolniczo-leśny. Grunty leśne i rolne stanowią ogółem 94,2% powierzchni, przy czym lasy zajmują 48,2%. Park obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym pasma Pogórzy: Strzyżowskiego i Dynowskiego - rozdzielonych przełomową doliną Wisłoka.

- zamek03.jpg
Ruiny zamku "Kamieniec". W oddali wieża TV na Suchej Górze

     W drzewostanach parku dominuje jodła, buk i sosna zwyczajna. Osobliwością parku jest występowanie pietra regla dolnego, typowego dla wyższych pasm karpackich. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinności omawianego terenu należą półnaturalne zbiorowiska łąkowe oraz murawy kserotermiczne.
Charakterystycznym elementem terenu jest ciąg wychodni skalnych zbudowanych z piaskowców ciężkowickich i istebnińskich. Aktualnie w granicach parku znajduje się jeden rezerwat przyrody nieożywionej "Prządki".
Doskonałe warunki przyrodnicze umożliwiają bytowanie licznym zwierzętom. Przechodzi tu naturalny rozród 226 gatunków kręgowców. W parku żyje 140 gatunków kręgowców chronionych, np.: traszka karpacka, bocian czarny, wilk, wydra i ryś.
Z bezkręgowców spotkać można 26 gatunków biegaczy, 19 gatunków trzmieli i szereg rzadkich gatunków motyli podlegających ochronie.

     Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy posiada szczególnie korzystne warunki do prowadzenia edukacji ekologicznej. Tereny rezerwatu "Prządki" jak i ruiny Zamku Kamieniec oraz ich okolice są odwiedzane przez licznych turystów. Są to miejsca silnie penetrowane przez całe rodziny z okolic Krosna i  Strzyżowa - w czasie odpoczynku sobotnio-niedzielnego. "Prządki" i Zamek są również miejscem licznych wycieczek szkolnych, których celem jest poznanie terenów z  przyrodą zachowaną jeszcze w naturalnym stanie.

Tomasz Śnieżek
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x