Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

świadczenia socjalne

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i  rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

1) na osobę samotnie gospodarującą - 542 zł,
2) na osobę w rodzinie - 456 zł.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w  rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) braku umiejętności w  przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13) alkoholizmu lub narkomanii,
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

1) zasiłek stały,
2) zasiłek okresowy,
3) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
4) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) pomoc dla rodzin zastępczych,
6) pomoc na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki,
7) świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

Tomasz Śnieżek
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x