Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

Charakterystyka

 

              Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce jest samorządową instytucją kultury,  działającą na podstawie:

  1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

      (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),

  2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

      (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

  3) uchwały Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 marca 1996 r. Nr XVII/91/96.

            Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wojaszówce prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXVII/215/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 22 kwietnia 2010 r.

            Siedzibą GOKiR jest Dom Kultury w Odrzykoniu, a terenem działania Gmina Wojaszówka.

  Do głównych celów Ośrodka należy:

  1) pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze;

  2) prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne

      i sportowo – rekreacyjne mieszkańców Gminy Wojaszówka;

  3) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej;

  4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

  5) tworzenie warunków dla rozwoju różnorodnych form kulturalnych;

 

  Do podsatawowych zadań Ośrodka możemy zaliczyć:

  1) inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowo - 

      rekreacyjnej i towarzyskiej na terenie gminy;

  2) realizowanie działalności społeczno – kulturalnej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu

      ze szkołami, przedszkolami, GOPS,GBP, organizacjami młodzieżowymi i innymi instytucjami;

  3) organizowanie działalności społeczno – kulturalnej dla mieszkańców gminy we współdziałaniu
      
z organizacjami społecznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami;

  4) współdziałanie w zakresie sportu i rekreacji ze stowarzyszeniami kultury fizycznej działającymi

       na terenie gminy;

  5) organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludności

       poprzez udostępnianie widowisk teatralnych, artystycznych, estradowych, wystaw i innych;

  6) organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych;

  7) otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;

  8) organizowanie kursów, konkursów, przeglądów i współzawodnictwa;

  9) prowadzenie ognisk artystycznych i kółek zainteresowań;

 10) reprezentowanie gminy w imprezach kulturalnych, przeglądach, festiwalach i zawodach

        sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;

 11) popularyzowanie i promocję twórczości amatorskiej i profesjonalnej ze wszystkich dziedzin sztuki;

 12) wydawanie wydawnictw lokalnych oraz promocyjno – informacyjnych gminy;

 13) prowadzenie ekspozycji muzealnej w Odrzykoniu;

14) wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych.

Justyna Słowik - Klinikowska
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x