Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa
Znajdujesz się w: Strona główna / O gminie / historia

historia

 

Pierwsze ślady człowieka na terenie Gminy Wojaszówka mogą być związane z plemieniem Wiślan, a świadczą o tym liczne wykopaliska. Osiedlenia nasiliły się tutaj, dopiero po roku 1340 roku (wtedy właśnie Ruś Halicka została zajęta przez Kazimierza Wielkiego). Wojaszówka jest starą miejscowością, w dokumentach występowała już w 1415 roku. Była to wieś szlachecka, która należała w różnym okresie do różnych rodzin szlacheckich. Administracyjnie wchodziła w skład powiatu pilzneńskiego w województwie sandomierskim.
    W okresie zaborów tereny gminy należały do zaboru austriackiego, który wprowadził liczne zmiany w organizacji administracji państwowej oraz w podziale terytorialnym.  Od 1774 roku Wojaszówka podlegała cyrkułowi pilzneńskiemu, następnie dukielskiemu, a od roku 1790 jasielskiemu. Lata te pogłębiały ubóstwo Wojaszówki  i okolicznych wsi, ponieważ Austriacy nie dbali o rozwój gospodarczy Galicji.

- historia.jpg


    Druga połowa XIX w. przyniosła dopiero zmiany gospodarcze. W 1848 roku  zniesiono pańszczyznę a z biegiem lat postępowało rozdrobnienie gospodarstw chłopskich i rozwarstwienie społeczne. Bardzo często zdarzało się, że małe gospodarstwa nie starczały na utrzymanie wielodzietnej rodziny. Pod koniec XIX w. rozpoczął się ruch emigracyjny. Mieszkańcy zaczęli szukać pracy zarobkowej poza granicami kraju, wyjeżdżając głównie do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji.
    W styczniu 1867r. powstały Starostwa krośnieńskie i jasielskie. Do krośnieńskiego weszły: Bajdy, Bratkówka, Odrzykoń, Rzepnik, Ustrobna, Wojkówka, a do jasielskiego: Łączki, Łęki, Pietrusza Wola, Przybówka i Wojaszówka. Z dniem 5 sierpnia 1896 r. Łączki, Łęki, Pietrusza Wola, Przybówka i Wojaszówka włączone zostały administracyjnie do Starostwa w Strzyżowie.
    W Polsce międzywojennej 1 kwietnia 1932 r. został zniesiony powiat strzyżowski a gminy wróciły do powiatu krośnieńskiego. Z dniem 1 sierpnia 1934 w powiecie krośnieńskiem nastąpił podział administracyjny na gminy wiejskie - zbiorowe. Gmina zbiorowa Odrzykoń z siedzibą w Odrzykoniu objęła: Bajdy, Bratkówkę, Łączki Jagiellońskie, Łęki Strzyżowskie (nazwa już dwuczłonowa), Odrzykoń, Pietruszą Wolę, Rzepnik, Ustrobnę, Wojaszówkę i Wojkówkę, bez Przybówki (Gmina Frysztak do 1954 r.). Funkcję wójta w gminie Odrzykoń pełnili Stanisław Kulik z Wojaszówki, który zginął w kampanii wrześniowej a po nim wójtem został Stanisław Trznadel z Odrzykonia.

    Z początkiem XX w. Wojaszówka zaczęła dążyć do postępu cywilizacyjnego, poszerzania wiedzy rolniczej, a także do upowszechniania oświaty. Ludność z okolic Wojaszówki (tereny dzisiejszej gminy) zaczęła zakładać kółka rolnicze, straż pożarną, sklepy, czytelnie. Wybuch II wojny światowej przerwał rozwój miejscowości.

- historia1.jpg

Od pierwszych miesięcy okupacji Niemcy stosowali dotkliwe represje. Rozpętał się terror wobec mieszkańców okolicy. Mimo tego wieś wspomagała partyzantów, przychodziła z pomocą osobom wysiedlonym, ukrywającym się, prześladowanym Żydom oraz potrzebującej żywności ludności miejskiej. Odpowiedzią na likwidację narodowego szkolnictwa, było tajne nauczanie. W Wojaszówce i okolicy nie brakło chętnych do walki z okupantem w AK i BCh.
    Kres okupacji niemieckiej na terenie gminy i w jej okolicy położyła latem 1944 r. ofensywa  Armii Czerwonej. Po wyzwoleniu rozpoczęta została odbudowa wsi z powstałych zniszczeń wojennych. Dzięki wytężonej pracy i inicjatywom społecznym, oblicze wsi szybko zaczęło się zmieniać. Została ona zmodernizowana,  jej dorobek materialny i kulturalny został pomnożony.
    Po wojnie zniesiono gminę Odrzykoń i od 12 września 1945 r. zaczęła działalność gmina Bratkówka z siedzibą w  Bratkówce. Wójtem gminy Bratkówka był Piotr Gałuszka z Łęk Strzyżowskich, a następnie Franciszek Szarek. W 1954 r. zostały zniesione gminy. Powstały tzw. gromady. Dnia 1 stycznia została zniesiona Gmina wiejska Bratkówka. Zgodnie z uchwałą z 5 października 1954 r. powiat krośnieński podzielono na gromady. Gromada Wojaszówka obejmowała Bajdy, Łączki Jagiellońskie, Przybówkę, Wojaszówkę, Wojkówkę. Odrzykoń stanowił odrębną gromadę. W skład gromady Bratkówka weszła Bratkówka, Rzepnik, Ustrobna. Łęki Strzyżowskie i Pietrusza Wola weszły w skład gromady Łęki Strzyżowskie, a po jej zniesieniu do Wojaszówki, natomiast Wojkówka przeszła do Bratkówki.

    W 1973 r. przywrócono gminy, zbliżone obszarem do tych przedwojennych z podziałem na sołectwa. 1 stycznia 1973 r. utworzona została gmina Bratkówka z siedziba w Bratkówce. Z dniem 2 lipca 1976 r. nastąpiła urzędowa zmiana gminy Bratkówki na Wojaszówkę z siedzibą w Wojaszówce. Naczelnikiem gminy w latach 1973 - 89 był Marian Dańczak, następnie w latach 1989 - 90 Andrzej Szarek. W latach 1990 - 1994 wójtem był Janusz Nawrocki, następnie w latach1994-2010 Stanisław Blicharczyk. Od 2010 Wójtem Gminy Wojaszówka jest Sławomir Stefański.

 

Gmina Wojaszówka
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x