Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

Boisko wielofunkcyjne w Odrzykoniu

 
 
HARMONOGRAM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W ODRZYKONIU - UL. SPORTOWA 2
SIERPIEŃ
REZERWACJA W GODZINACH OTWARCIA BOISKA BEZPOŚREDNIO U OPIEKUNA OBIEKTU
LUB POD NR TEL.  668 429 266
 
DATADZIEŃ TYGODNIAGODZINA
1.08.2017WTOREK16.00-20.00
2.08.2017ŚRODANIECZYNNE
3.08.2017CZWARTEKNIECZYNNE
4.08.2017PIĄTEK16.00-20.00
5.08.2016SOBOTA16.00-20.00
6.08.2017NIEDZIELANIECZYNNE
7.08.2017PONIEDZIAŁEKNIECZYNNE
8.08.2017WTOREKNIECZYNNE
9.08.2017ŚRODA12.00-16.00
10.08.2017CZWARTEK12.00-16.00
11.08.2017PIĄTEK16.00-20.00
12.08.2017SOBOTANIECZYNNE
13.08.2017NIEDZIELANIECZYNNE
14.08.2017PONIEDZIAŁEKNIECZYNNE
15.08.2017WTOREKNIECZYNNE
16.08.2017ŚRODA12.00-16.00
17.08.2017CZWARTEK12.00-16.00
18.08.2017PIĄTEKNIECZYNNE
19.08.2017SOBOTANIECZYNNE
20.08.2017NIEDZIELANIECZYNNE
21.08.2017PONIEDZIAŁEKNIECZYNNE
22.08.2017WTOREKNIECZYNNE
23.08.2017ŚRODANIECZYNNE
24.08.2017CZWARTEKNIECZYNNE
25.08.2017PIĄTEKNIECZYNNE
26.08.2017SOBOTANIECZYNNE
27.08.2017NIEDZIELANIECZYNNE
28.08.2017PONIEDZIAŁEKNIECZYNNE
29.08.2017WTOREKNIECZYNNE
30.08.2017ŚRODANIECZYNNE
31.08.2017 CZWARTEK NIECZYNNE 
W PRZYPADKU DESZCZOWEJ POGODY 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
BĘDZIE NIECZYNNE

Rezerwacja boiska pod numerem telefonu:  668 429 266

REGULAMIN PORZĄDKOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W ODRZYKONIU UL. SPORTOWA 2

§ 1. Regulamin określa obowiązki i uprawnienia osób korzystających z boiska wielofunkcyjnego położonego w Odrzykoniu ul. Sportowa 2,, zwanego dalej „Obiektem”.

§ 2.1. Ogólne zasady korzystania z Obiektu:

1) Obiekt jest ogólnodostępny,

2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,

3) w dniach nauki szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00 pierwszeństwo w korzystaniu
z Obiektu przysługuje uczniom w ramach nauki szkolnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojaszówka,`

4) osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą szkolną w ramach godzin wychowania fizycznego lub innych zajęć sportowych są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących,

5) Obiekt udostępnia się do użytku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez opiekuna obiektu i zatwierdzonym przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce, na każdy następny miesiąc,

6) dopuszcza się wyłącznie obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie,

7) opiekun obiektu jest upoważniony do odwołania, czasowego zawieszenia lub ograniczenia czasu zajęć ze względu na organizowane imprezy sportowe, na czas remontu i konieczne naprawy oraz ze względu na ważne wydarzenia państwowe i samorządowe oraz przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

  2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji Obiektu jeżeli z wnioskiem do opiekuna Obiektu wystąpi określona imiennie grupa.

  3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Obiektu jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, opiekun, trener).

  4. Podstawowe obowiązki osób korzystających z Obiektu:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) stosowanie się do poleceń opiekuna Obiektu,

3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

4) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

5) niezwłoczne informowanie opiekuna obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystających z Obiektu.

  5. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji,

2) przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,

3) palenia papierosów,

4) wprowadzania zwierząt,

5) poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni Obiektu,

6) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

7) wchodzenia na ogrodzenie oraz na urządzenia sportowe do tego nieprzeznaczone.

§ 3.1. Opiekun Obiektu odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie korzystającym, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a w szczególności:

1) złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,

2) pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków osób korzystających z Obiektu.

  2. W uzasadnionych przypadkach opiekun Obiektu może wezwać służby porządkowe lub Policję.

  3. Osoby korzystające z obiektu ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie oraz za ryzyko związane ze skutkami uprawiania sportu, w tym uszczerbku na zdrowiu.

  4. Opiekun Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność korzystających z Obiektu.

  5. Korzystający z Obiektu, który dopuścił się uszkodzenia, zniszczenia Obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

§ 4.1. Zabrania się przebywania i korzystania z Obiektu poza godzinami bez wiedzy opiekuna Obiektu.

  2. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami § 2 korzystania z Obiektu podejmuje opiekun, który w zależności od sytuacji może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

3) nakazać opuszczenie terenu boiska wielofunkcyjnego.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x