Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa
Znajdujesz się w: Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 

2017-08-08

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Informację
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-08-08

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Informację
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-07-14

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Wzór umowy

- pobierz wzór umowy
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-07-14

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Wzór umowy

- pobierz wzór umowy
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-03-29

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli i kla pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojaszówka na rok szkolny 2017/2017.

- pobierz Zarządzenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-03-29

Uchwała Nr XXIX/249/2017 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmna Wojaszówka

- pobierz Uchwałę

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-03-29

Uchwała Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmna Wojaszówka

- pobierz Uchwałę

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2017-01-17

Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"

- pobierz Ogłoszenie

Zarządzenie Wójta Gminy Wojaszówka w sprawie ogłoszenia konkursu

- pobierz Zarządzenie

Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

- pobierz wzór wniosku

Wzór rozliczenia dotacji

- pobierz wzór rozliczenia
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-11-17

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

- pobierz pełne obwieszczenie

Informacja dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" z 21 grudnia 2016 r.

- pobierz informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-11-14

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbedną do jego obsługi w województwie podkarpackim

- pobierz teść obwieszczenia

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-11-08

 Wójt Gminy Wojaszówka poddaje do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesłanych lub złożonych osobiście ankiet. 

Wypełnione formularze należy złożyć do dnia  28 listopada 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojaszówce, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, 38 – 471 Wojaszówka 115 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@wojaszowka.pl 

- pobierz program współpracy

- pobierz formularz uwag
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-08-11

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Informację
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-08-11

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Informację
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-07-19

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Wzór umowy

- pobierz wzór umowy
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2016-07-19

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Wzór umowy

- pobierz wzór umowy
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

- pobierz pełne obwieszczenie

Informacja dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" z 22 grudnia 2015 r.

- pobierz informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015-11-03

Wójt Gminy Wojaszówka podaje do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesłanych lub złożonych osobiście ankiet. 

Wypełnione formularze należy złożyć do dnia  17 listopada 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojaszówce, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, 38 – 471 Wojaszówka 115 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@wojaszowka.pl 

- pobierz program współpracy

- pobierz formularz uwag
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015-08-24

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015-08-24

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015-08-11

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Wzór umowy

- pobierz wzór umowy

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 08 -11

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Wzór umowy

- pobierz wzór umowy

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 06 -17

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetcznych, efektów ekologicznych, inwentaryzacji budowlanej, projektów uproszczonych, kosztorysów inwestorskich do projektu pn. "Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wojaszówka"

- pobierz Zapytanie ofertowe

- pobierz Zakres robót - załącznik nr 1

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 04 -13

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w godzinach 8:00 - 17:00 odbędzie się wojewódzki trening wykrywania i alarmowania ludności SWA. W ramach treningu nastąpi głośna próba syren alarmowych.
- o godzinie 14:00 nastąpi ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany – 3. minuty,
- o godzinie 14:15 nastąpi odwołanie alarmu – dźwięk ciągły – 3 minuty.
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 02 -25

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 02 -25

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 02 -16

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Zespołu Szkół w Odrzykoniu"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 02 -16

Zapytanie cenowe "Dostawa żywnosci do Gminnego Przedszkola w Wojaszówce"

- pobierz Zapytanie

Formularz ofertowy wykonawcy

- pobierz Formularz

Formularz cenowy

- pobierz Formularz

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2015 - 01 -12

Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"

- pobierz Ogłoszenie

Zarządzenie Wójta Gminy Wojaszówka w sprawie ogłoszenia konkursu

- pobierz Zarządzenie

Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu

- pobierz wzór wniosku

Wzór rozliczenia dotacji

- pobierz wzór rozliczenia

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2014 - 12 -19

KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 19.12.2014 do 9.01.2015 roku odbędą się konsultacje społeczneprojektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka (planu transportowego).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej WWW.krosno.pl, na www.bip.krosno.pl a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy Staszica 2 w pokoju nr 26 w godz. od 7.30 do 15.30 w dni pracujące.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

1)    drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: ks@um.krosno.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PT”,

2)    faksem na nr 013 47 43 624

3)    drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28A (liczy się data wpływu),

4)    bezpośrednio w Urzędzie Miasta, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno  - Biuro Obsługi Obywatela w godz. od 7.30 do 15.30 w dni pracujące.

W załączeniu (do pobrania w plikach):

1)    Projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka.(w pdf)

2)    Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian (w wersji pdf i edytowalnej w formacie.doc)

3)    Prognoza oddziaływania na środowisko. (w pdf)

- pobierz zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

- pobierz prognozę oddziaływania na środowisko

- pobierz formularz  konsultacyjny

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2014 - 12 -01

Wójt Gminy Wojaszówka podaje do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2015 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesłanych lub złożonych osobiście ankiet. 

Wypełnione formularze należy złożyć do dnia  15 grudnia 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojaszówce, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, 38 – 471 Wojaszówka 115 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@wojaszowka.pl 

- pobierz program współpracy

- pobierz formularz uwag
Data zamieszczeniaOgłoszenie

2014 - 11 -19

Otwary konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

- pobierz pełne obwieszczenie

Informacja dotyczące dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie" z 23 grudnia 2014 r.

- pobierz informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2014 - 09 -26

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wojaszówka Nr XLI/245/10 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2014 z dnia 25 września 2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy informuję, że materiały planistyczne na 2015 r. należy składać do dnia 18 października 2014 r.

- pobierz Informację

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2014 - 02 -07

Wójt Gminy Wojaszówka podaje do publicznej konsultacji projekt „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2024”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesłanych lub złożonych osobiście uwag do strategii. 

Uwagi należy złożyć do dnia  21 lutego 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojaszówce, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, 38 – 471 Wojaszówka 115 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@wojaszowka.pl 

- pobierz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 11 -22

Wójt Gminy Wojaszówka podaje do publicznej konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Wojaszówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przesłanych lub złożonych osobiście ankiet. 

Wypełnione formularze należy złożyć do dnia  6 grudnia 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Wojaszówce, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, 38 – 471 Wojaszówka 115 lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@wojaszowka.pl 

- pobierz program współpracy

- pobierz formularz uwag

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 11 -21

Otwary konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

- pobierz pełne obwieszczenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 10 -21

Wójt Gminy Korczyna zawiadamia strony postepowania, o wydanym w dniu 14 października 2013 r zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym relizacji przedsięwzięcia pn."Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1.000 m", celem przedłożenia koncesji "Sobniów-Kombornia_Rogi nr 4/2001/p".

- pobierz pełne obwieszczenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 09 -06

Wójt Gminy Wojaszówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości będacej własnością mienia komunalnego niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działak nr 576/4 o pow. 0,0300 ha połozonej we wsi Wojaszówka.

- pobierz pełne obwieszczenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 07 -08

Wójt Gminy Wojaszówka

ogłasza

że z dniem 08 lipca 2013 roku

w siedzibie Urzędu Gminy w Wojaszówce

zostały wywieszone na okres 21 dni:

a) wykaz nieruchomości położonej w miejscowości

Ustrobna przeznaczonej do sprzedaży.

b) wykaz nieruchomości położonej w Rzepniku

przeznaczonej do dzierżawy

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 04 -08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie w sprawie: "Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina - Pogórska Wola wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi, na działce nr ewid. 851/1 obręb 0007 Przybówka, na terenie Gminy Wojaszówka, na terenie kolejowym zamkniętym".

- pobierz pełne obwieszczenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 01 -31

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

- pobierz pełne obwieszczenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 01 -22

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez PKP S.A. Centrum Inwestycji Oddział Południowy dotyczego ustalenia lokalizacji celu publicznego pn. "Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo - gospodarcze"

- pobierz pełne obwieszczenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2013 - 01 -07

Ogłoszenie konkursu pn. "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wojaszówka"

- pobierz pełne ogłoszenie

Wniosek:

- pobierz wzór wniosku

Rozliczenie:

- pobierz wór rozliczenia

Wyniki konkursu:

- pobierz wyniki konkursu

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2012 - 11 -19

Otwary konkurs ofert na realizacje zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojaszówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

- pobierz pełne ogłoszenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2012 - 09 -20

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wojaszówka Nr XLI/245/10 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2012 z dnia 19 września 2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowych informuję, że materiały planistyczne na 2013 r. należy składać do dnia 22 października 2012 r.

- pobierz pełne ogłoszenie

Data zamieszczeniaOgłoszenie

2012 - 09 -13

Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym

"Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu dla obszru koncesyjnego Sobniów-Kombornia-Rogi

- pobierz pełne ogłoszenie

 

 
 

 

Gmina Wojaszówka
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x