Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa

Organizacje pozarządowe

 

 

Pełna nazwa organizacji: Gminny Klub Sportowy "Zamczysko"
Adres: ul. Sportowa 1
Kod pocztowy: 38-406 Odrzykoń
Tel/fax. 507 417 360
Adres e-mail: gkszamczyskoodrzykon@gmail.com
Strona internetowa:

https://web.facebook.com/gkszamczyskoodrzykon/
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:
Gminne Centrum Sportu

- gks_2016_.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezes Klubu – Mariusz Rogala, Wiceprezes ds. finansowych – Artur Urbanek, Wiceprezes ds. organizacyjnych – Łukasz Bogaczyk, Sekretarz Klubu – Ryszard Zaremba, Skarbnik – Piotr Wilusz, Członkowie zarządu: Paweł Filar oraz Jan Gajdak
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Klub Sportowy "Zamczysko" Odrzykoń założony został w 1945 roku, a jego założycielami byli bracia Stanisław i Jozef Grabowiec, Stanisław Słomiana, Stanisław Krygowski - wówczas wiodącą sekcją w klubie było narciarstwo. W latach 60 - tych, aż do 1970 roku, istniały również w  klubie sekcje piłki siatkowej i tenisa stołowego. Na koniec 1970 roku datowany jest schyłek zorganizowanej pracy w klubie, a działalność sekcji zostaje zawieszona. W 1971 roku grupa wiernych i oddanych odrzykońskich działaczy sportowych podejmuje się reaktywowania zorganizowanej działalności powołując nowy Zarząd oraz rejestrując sekcję sportową - piłka nożna. Jednocześnie tworzą się szybko zalążki drużyny i  rozpoczynają intensywne prace przy budowie stadionu sportowego. Należy podkreślić, że również w tym czasie oprócz wyrównywania terenu pod boisko piłkarskie, ówczesny zarząd uzyskał zgodę na budowę zaplecza sportowego. Nowo powstała drużyna piłkarska "Zamczysko" Odrzykoń rozegrała swój I mecz wygrywając 3:1.


 

Pełna nazwa organizacji: Koło Łowieckie "Sokół" w Łączkach Jagiellońskich
Adres: Łączki Jagiellońskie
Kod pocztowy: 38-472 Łączki Jagiellońskie
Tel/fax. Zbigniew Guzek(przewodniczący) 602768590, 0134385928
Adres e-mail: sokollaczki@wp.pl
Strona internetowa:http://www.sokol.dl.pl
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:
Domek myśliwski(Rzepnik) 0134385617

- sokol.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Zbigniew Guzek (przewodniczący), Marian Guzek (łowczy), Bronisław Bieszczad(skarbnik), Zbigniew Krok (sekretarz, funkcjonariusz Państwowej Straży Łowieckiej), Zbigniew Tabak (członek).
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Koło łowieckie powstało z członków mysliwskich prywatnie dzierżawiących tereny polne, które w drodze przetargów - lictacji wydzierżawiane były przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach. Termin powstania to rok gospodarczy 1946/47, gdzie na zebraniu organizacyjnym przyjęto nazwę Koło Łowieckie "Sokół" w Bratkówce. Podstawą działalności Koła Łowieckiego"Sokół" są dzierżawione obwody łowieckie nr 11 i 62. Granice obwodów łowieckich zostały ustalone rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego.
Obwód Nr.11 wynosi 4620 ha, a obwód nr 62 wynosi 4660 ha. Po zawarciu umowy dzierżawnej obwodów dzierżawca ma obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej między innymi przez dokarmianie zwierzyny, a szczególnie w okresie zimowym. Koło łowieckie posiada 39 paśników, 48 lizawek oraz 12 poletek uprwawowych na ogólną powierzchnię 8,30 ha. Ponadto dokonuje się koszenia łąk wśródleśnych na ponad 4 ha.Członkowie Koła co rocznie dokarmiają paszami suchymi (siano, owies itp)i soczystymi jak buraki, ziemniaki i jabłkami. Koło realizuje hasło "Kto hoduje ten poluje" a to wszystko jest wskaźnikiem wyrządzanych szkód w uprawach rolnych i leśnych i  dokonywanych wypłat dla poszkodowanych leśników. 

Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy Łęki Strzyżowskie
Adres: Łęki Strzyżowskie
Kod pocztowy: 38-471 Łęki Strzyżowskie
Tel/fax. ----------
Adres e-mail: ----------
Strona internetowa:----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- lks_leki_strzyzowskie.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:

Prezes - Krzysztof Sieczkowski, Zastępca prezesa - Roman Tyburski, Skarbnik - Piotr Świerczek,

Krótki opis działalności / osiągnięcia: Klub powstał w sierpniu 2003 roku. Drużyna piłkarska zaczęła rozgrywki od sezonu 2004/2005. Do tego momentu funkcjonowała drużyna tenisa stołowego, która po sezonie 2003/2004 awansowała do 4 ligii. Później tenis stołowy rozwiązano i została tylko piłka nożna. Z początku nie za bardzo szło drużynie. Dopiero sezon 2007/2008 przyniósł upragniony awans do klasy B. Stało się to za sprawą wzmocnień: Studniarz Damian, Błoniarz Grzegorz, Jaskółka Marcin, Dariusz Armata; a także dobrej gry pozostałych chłopaków. W B klasie LKS długo nie zabawil ponieważ skład zaczął się "sypać" i po dwóch latach gry w "B" klasie drużyna spadła z  powrotem do "C". Teraz utrzymuje się w środkowej części tabeli.

 

 

Pełna nazwa organizacji: Ludowy Klub Sportowy "Strażak" w Bratkówce
Adres: Bratkówka
Kod pocztowy: 38-407 Bratkówka
Tel/fax. -----------
Adres e-mail: ----------
Strona internetowa:----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

 

- strazak.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezes Klubu - Stanisław Gunia, Wiceprezes - Janusz Kędra, Skarbnik - Edward Wiewiórski, Sekretarz - Piotr Długosz, Członek - Jolanta Szeller. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Aleksander Daszykowski, Szczepan Krzyżewsdki, Wacław Hawrot.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Ludowy Klub Sportowy z sekcją tenisa stołowego powstał w Bratkówce w 2002 roku z  inicjatywy zwolenników uprawiania tej dyscypliny sportu. Pewnych ustaleń dokonano podczas zebrania założycielskiego klubu w dniu 19.08.2002 roku. Dokonano wyboru Członków Zarządu. Zarząd zaproponował zrzeszenie i  występowanie klubu pod nazwą Ludowy Klub Sportowy "Strażak" Bratkówka. Po wyłonieniu zawodników oraz po dokonaniu wymaganych opłat w  Podkarpackim Okręgowym Związku Tenisa Stołowego drużyna w składzie: Marek Sobota, Jacek Kolanko, Paweł Kolanko, Zygmunt Moskal, Piotr Długosz, Łukasz Długosz, Janusz Kędra, przystapiła do udziału w zawodach o mistrzostwo ligi okręgowej w październiku 2002 roku. Po zakończeniu rozgrywek drużyna zajęła I miejsce awansując tym samym do IV ligi Podokręgu Krośnieńskiego, w której to lidze występuje do chwili obecnej zachowując szanse występu w kolejnym sezonie. Zawodnicy klubu biorą również udział w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnch i tak: w roku 2004 nasz zawodnik Tomasz Kądej zajął czwarte miejsce w WTK, a w roku 2005 również nasz zawodnik Łukasz Długosz zajął I miejsce w WTK. W roku 2005 dwóch zawodników uczęszczających do Gimnazjum w Odrzykoniu: Łukasz Długosz i Kamil Krzyżewskibiorący udział w Turnieju na szczeblu Gimnazjalnym wygrali kolejno Turniej Gminny, Powiatowy, Rejonow i Wojewódzki kwalifikując się na ogólnopolskie Zawody w Bydgoszczy. W marcu 2005 roku na zebraniu klubu dokonano uzupełnienia w Składzie Zarządu oraz powołano Komisję Rewizyjną. Postanowiono również włączyć do rozgrywek ligę amatorską - dając tym samym szansę zawodnikom z drugiej grupy.
W sezonie 2005/2006 w lidze IV wystęują:
Jan Wikotorini, Łukasz Długosz, Wojciech Bojanowski, Piotr Długosz, Zygmunt Moskal.
W lidze amatorskiej:
Tomasz Zondej, Kamil Wilk, Bernard Szeller, Bartłomiej Hawrot, Sławomir Dudek, Kamil Krzyżewski.
W zajęciach szkoleniowch udział biorą oprócz zawodników, dzieci szkolne oraz młodzież pod opieką instruktora.
Klub Sportowy "Strażak" może prowadzić swoją działalność dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wojaszówka.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Bajdach
Adres: Bajdy
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazbajdy.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Leszek Zajchowski - prezes, Adam Cieśla - naczelnik, Eugeniusz Bachta - sekretarz
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1898, Samochody: Żuk A156B GLM 8/8, liczba członków czynnych: 27.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkówce
Adres: Bratkówka
Kod pocztowy: 38-407 Bratkówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazbratkowka.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Stanisław Sroka - prezes, Bogdan Zawisza - naczelnik, Mariusz Szarek - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S3, Rok założenia: 1926, Samochody: DAF GBA 2500/16, Mecedes-Benz GBA 1500/40,Renault Master SLR+,liczba członków czynnych: 48.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Łączkach Jagiellońskich
Adres: Łączki Jagiellońskie
Kod pocztowy: 38-472 Łączki Jagiellońskie
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazlaczki.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Józef Zięba - prezes, Witold Kołek - naczelnik, Jan Wąchała - sekretarz
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1890, Samochody: Mercedes-Benz L 408 GLM 10,liczba członków czynnych: 32.


Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Strzyżowskich
Adres: Łęki Strzyżowskie
Kod pocztowy: 38-473 Łęki Strzyżowskie
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazleki.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Wacław Cymbura - prezes, Bronisław Kudła - naczelnik, Krzyszto Piotrowski - sekretarz
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1902, Samochody: Star 200 GBM 2500/8, liczba członków czynnych: 31.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu
Adres: ul. Jagiełły 1
Kod pocztowy: 38-406 Odrzykoń
Tel/fax. --------
Adres e-mail: osp_odrzykon@o2.pl
Strona internetowa:www.odrzykon.webd.pl
Możliwości kontaktu w biurze organizacji: kontakt telefoniczny - Prezes - 13 43 117 12, wiceprezes-naczelnik - 13 42 202 26

- strazodrzykon.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Prezes Jan Krygowski, Naczelnik Bronisław Danek, Sekretarz Maciej Guzek,
Krótki opis działalności / osiągnięcia: OSP w Odrzykoniu powstała w 1910 roku. Dzieki staraniom Piotra Folty - wójta - pierwszy wóz strażacki z pompą przydzielony został do Odrzykonia ok. 1907 roku - nie było jeszcze zorganizowanej straży. Inicjatorem powstania był m.in. Ks. Józef Ernest Świątek - proboszcz parafii oraz mieszkańcy Odrzykonia. W 1968 roku dochodzi do połączenia Zarządów straży pożarnej i orkiesrty dętej działającej pod nazwą "Towarzystwo Muzyczne - Harmonia". Obecnie straż zrzesza 126 członków czynnych,Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt. Od 1995 roku decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka została włączona do KSRG. Straż dysponuje 4 boksami garażowymi, samochodami marki: MAN TGM 13 290 GBA 2,5/24, Ford Transit GLBAw 0,3/0,65, Żuk GLM8, Dodge 3/4. Pięcioma motopompami w  tym dwie pływające, dwie pompy szlamowe, łódź wiosłową i motorową, pilą do cięcia betonu i stali, dwoma piłami docięcia drewna oraz dużą ilością sprzętu niezbędnego do akcji ratowania mienia i życia. Straż posiada Izbę Tradycji mieszczącą się w Muzeum Wsi, gdzie można przeglądnąć również kronikę prowadzoną od 1982 roku. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Pietruszej Woli
Adres: Pietrusza Wola
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazpietrusza.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Bogdan Maraj - prezes, Edward Winiarski - naczelnik, Magdalena Lepak - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1932, Samochody: Ford Transit GLBAw 0,3/0,17, liczba członków czynnych: 34.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Przybówce
Adres: Przybówka
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazprzybowka.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Mariusz Stefanik - prezes, Krzysztof Muzyka - naczelnik, Wiesław Gardzina - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1906, Gazella GLBAw 0,3/0,4, liczba członków czynnych: 33.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepniku
Adres: Rzepnik
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazrzepnik.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Zbigniew Tabak - prezes, Wacław Banaś - naczelnik, Kazimierz Jakubasz - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S2, Rok założenia: 1965, Samochody: Star 244GBA 2,5/16, UAZ 469 ZGLM 8/8, liczba członków czynnych: 47.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Ustrobnej
Adres: Ustrobna
Kod pocztowy: 38-407 Bratkówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazustrobna.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Józef Kędra - prezes, Tomasz Wilk - naczelnik, Ewielina Stefańska - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1947, Samochody: Gazella GLBAW 0,3/038, liczba członków czynnych: 25.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Wojaszówce
Adres: Wojaszówka
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazwojaszowka.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Jan Wójcik - prezes, Marian Jakubus - naczelnik, Stanisław Daszykowski - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1895, Samochody: Star 244 GBA 2500/16, UAZ 469 ZGLM 8, liczba członków czynnych: 27.


 

Pełna nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Wojkówce
Adres: Wojkówka
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. --------
Adres e-mail: ---------
Strona internetowa:-----------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- strazwojkowka.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezydium Zarządu: Dariusz Kudła - prezes, Przemysław Węgrzyniak - naczelnik, Anna Szarek - sekretarz.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Typ: S1, Rok założenia: 1893, Samochody: Żuk A15B GLM 8/8, liczba członków czynnych: 32.


 

Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Odrzykoniaków
Adres: ul.Władysława Jagiełły 1
Kod pocztowy: 38-406 Odrzykoń
Tel/fax. -------
Adres e-mail: stow.odrzykoniacy@op.pl
Strona internetowa:--------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:
Ostatni piątek każdego miesiąca od godz. 18.15 do 19.15, w  razie potrzeby kontakt telefoniczny z prezesem - 013 43 117 45 lub 0694149216.

- odrzykoniacy.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Zarząd Stowarzyszenia Odrzykoniaków: Prezes - Barbara Guzek, wiceprezes - Ludwik Łach, wiceprezes - Zofia Korona, sekretarz- Elżbieta Groszek, skarbnik- Marta Raś- Półchłopek, członkowie - Irena Guzek, Bożena Łeppek Małgorzata Folta, Stanisław Blicharczyk, ks. Jan Rydzik, Paweł Wojtunik, Komisja Rewizyjna: przewodnicząca: Stanisława Urbanek członkowie: Zofia Bączar, Kazimierz Filip.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Stowarzyszenie Odrzykoniaków jest organizacją kulturalną, której celem jest kultywowanie historii, tradycji i kultury naszej miejscowości. Misją Stowarzyszenia oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego jest także aktywne uczestnictwo na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dla realizacji celów organizujemy spotkania, prowadzimy działalność wydawniczą i promocyjną naszej małej ojczyzny. Stowarzysszenie Odrzykoniaków jest jedyną w swoim rodzaju organizacją w  gminie. Jest też jedną z najstarszych organizacji kulturalnych w  regionie. Geneza Stowarzyszenia sięga 1910 roku, kiedy to odbył się I  Zjazd Inteligencji Odrykońskiej. Za cztery lata odbędzie sie X Zjazd Odrzykoniaków i obchodzić będziemy stulecie naszego ruchu. Chlubą i symbolem Stowarzyszenia Odrzykoniaków stały się Zeszyty Odrzykońskie, które ukazują się regularnie od 1996 roku i mają swoich odbiorców w całej Polsce, a także trafiają do Odrzykoniaków za granicą. Do tej pory ukazało sie 12 Zeszytów. Prezentowane jest w nich bogactwo materiału dotyczące wielowiekowej historii Odrzykonia. Do osiągnięć Stowarzyszenia należy miedzy innymi powstanie pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej, który odsłonięto w 1989 r., odnowienie obelisku i wymiana popiersia Tadeusza Kościuszki w  Zamku Odrzykońskim, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała najpierw Izba Tradycji i  Pamiątek, a obecnie Muzeum Wsi Odrzykoń, w którym zgromadzono pamiątki związane z  przeszłością Odrzykonia. Stowarzyszenie gromadzi także wideotekę z  nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi i obchodami patriotycznymi na terenie Odrzykonia. Stowarzyszenie dokumentuje swoją działalność w Kronice, posiadamy także Złotą Księgę, do której wpisywane są życiorysy szczególnie zasłużonych naszych rodaków. To wszystko, aby ocalić od zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom Odrzykoniaków. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Stowarzyszenie jest współorganizatorem imprez kulturalnych i obchodów rocznic narodowych. Realizujemy regionalistyczny program Małych Ojczyzn. Nasz rodzinny, coraz piękniejszy Odrzykoń jest naszą małą ojczyzną, z którą związana jest nasza przeszłość i tradycje, w których wyrośliśmy, teraźniejszość, nasze codzienne życie i aktualny stan najbliższego środowiska oraz przyszłość, o której marzymy i działamy w  kierunku, aby była jak najbardziej pomyślna.


 

Pełna nazwa organizacji: Towarzystwo Sportowe "Pro Familia"
Adres: Wojaszówka 59
Kod pocztowy: 38 - 471 Wojaszówka
Tel/fax. 0-13 43 850 95
Adres e-mail: ----------
Strona internetowa:--------
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:
Telefon do Prezesa: 0-13 43 850 95

- profamilia.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezes - Jerzy Kaleta, W-ce Prezes - Hubert Cebula, Sekretarz - Adam Jaworski, Skarbnik - Agnieszka Król, członkowie Piotr Kolek, Helena Piękoś.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Towarzystwo powstało w 1999 roku. Inicjatorem powołanie Towarzystwa był DYR. Osrodka Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu Piotr Gierlicki, osoby wspierające załozenia Towarzystwa Jerzy Kaleta,  Wojciech Tomkiewicz, Jacek Guzik.
Towarzystwo jest organizatorem dwóch Międzynarodowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym. Największe imprezy masowe, rodzinne na terenie woj. podkarpackiego:
1. Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stolowym - Pro- Familia Cup - maj. Turniej organizowany w Frysztaku
2. Miedzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległosci w Pilce Siatkowej - turniej organizowany w Przybówce, Wojaszówce, Niepli.
Turnieje dofinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Realizację wspomagają Starostwa: Krosno,  Strzyżów oraz Gmina Wojaszówka, Frysztak i Jasło.
Jesteśmy organizatorami Turnieju Młodych talentów w tenisie stołowym w miesiącu lutym. Turniej zorganizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Wszystkie organizowane imprezy mają na celu propagowanie sportu rodzinnego,rekreacyjnego, sportu masowego, jak również rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
W Towarzystwie Sportowym działa również sekcja tenisa stołowego szkoląca dzieci i młodzież z gminy Wojaszówka

Osiągnięcia sekcji tenisa stołowego w ostatnich latach:

W roku 2003 na IX Festiwalu w Tenisie Stołowym - skrzatów w Częstochowie
wychowanek klubu Rafał Niemiec zajął I miejsce pokonując w finale zawodnika
Stronia Śląskiego Przemysława Kosowskiego 2:0
Stalowa Wola - 30.10.2005 - Półfinał Mistrzostw Polski UKS-ÓW

I miejsce w kategorii żacy, zespół w składzie:Maria Parisi, Kamila Twaróg, Rafał Niemiec, Tomasz Laskowski.
Stronie Śląskie - 19-20. 2005 - Finał Mistrzostwa Polski UKS-ÓW
IV miejsce w kategorii żacy, zespół w składzie: Maria Parisi, Sylwia Samborska, Kamila Twaróg,
Tomasz Laskowski, Rafał Niemiec.
Słowacja - 07.01.2007 - Międzynarodowy Turniej o Puchar Primatora Śvidnika:
Kategoria rocznik 1993 i młodsi - II miejsce Rafał Niemiec
Kategoria rocznik 1993 i młodsi - II miejsce Diana Twaróg
Rzeszów - 28.05.2007 - Pół finał Mini Olimpic Games:
I miejsce - Rafał Niemiec
Nowa Sarzyna - 21.04.2007 - Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego:
Młodzicy - gra podwójna I miejsce - R.Niemiec, B.Rogala
Rzeszów - 26.05.2007 -- Półfinał Mini Olimpic Games:
I miejsce - Rafał Niemiec
Grodzisk Mazowiecki - 9-10.06.2007 - XIII Ogólnopolski Turniej Mini Olimpic Games:
IV miejsce - Rafał Niemiec
Międzynarodowy Turniej o Puchar Primatora Śvidnika- drużyn 05.01.2008:
III miejsce - Diana Twaróg, Sylwia Skok
III Wojewódzki Turniej młodzików - Jarosław 30.03.2008:
III miejsce - Tomasz Laskowski
Turniej kadetów - Jarosław 06.04.2008:
III miejsce - Tomasz Laskowski
XV Międzynarodowy Turniej młodzików - Słowacja/ Śvidnik 20.04.2008:
IV miejsce - drużyna: Sylwia Skok, Sylwia Samborska.


 

Pełna nazwa organizacji: Wiejski Klub Sportowy "Rędzinianka" Wojaszówka
Adres: Wojaszówka 160
Kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka
Tel/fax. -----------
Adres e-mail: -----------
Strona internetowa:www.lksredzinianka.futbolowo.pl
Możliwości kontaktu w biurze organizacji:

- redzinianka_wojaszowka.jpg

Osoby reprezentujące organizację / zarządzające organizacją:
Prezes Klubu - Hubert Cebula, Zastępca - Adam Cieśla, Skarbnik - Wojciech Węgrzyniak, Sekretarz - Tadeusz Pisula, Menadżer - Artur Lechwar. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Andrzej Kołek, Helena Piękoś, Władysław Witkoś.
Krótki opis działalności / osiągnięcia: Klub WKS Rędzinianka powstał w roku 2003. Pierwsze spotkanie zostało rozegrane na własnym boisku z drużyną Iwełki Iwla. Niestety dla licznie zgromadzonej publiczności Rędzinianka poległa aż 1-6. Jedynego gola w tym meczu, a zarazem pierwszego w  historii klubu strzelił popularny 'Złoty', czyli Sławomir Zajchowski. Ostatecznie zespół zakończył zmagania ligowe na 10.pozycji.

Miejsca w poszczególnych sezonach: (sezon, miejsce, zwycięstwa, remisy, porażki)

2003/2004 - 10m (5-3-14)

2004-2005 - 7m (10-6-10)

2005/2006 - 13m (4-8-14)

2006/2007 - 12m (0-3-19)

2007/2008 - 6m (9-2-9)

2008/2009 - 5m (9-2-7)

2009/2010 - 11m (5-2-15)

2010/2011 - 12m (4-7-13)

Gmina Wojaszówka
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x